Почитувани,

Наскоро на  страницата ќе бидат поставени  поголем дел од книгите кои поминале низ мене и се овоплотиле за слава на Бога, како и дел од снимените настапи и документарни приказни. Се надевам дека ќе ви преставуваат духовно задоволство.

 

„Мир ви оставам, мирот Свој ви го давам, Јас ви го давам, но не како што го дава светот. Да се плаши срцето ваше, ниту да стравува.“ Јован, 15:27

Контакт: проф. др. Тихомир Стојановски

 

Mail: skrbiuteha@t.mk

facebook Tihomir Stojanovski

www.youtube.com/channel/UCEG__UrlZqQccExIfETeeJA

https:/plus.google.com/u/0/108235832770518500720/posts

gallery/original-facebook-logo-hd-wallpaper