gallery/3
gallery/5
gallery/1
gallery/7
gallery/8
gallery/11
gallery/12
gallery/10
gallery/16
gallery/15
gallery/14
gallery/22
gallery/21
gallery/18
Скршеното копје на псевдонимот

„Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него и без Него ништо не стана што постана.“ Јован, 1: 1-3

gallery/13
gallery/17
gallery/original-facebook-logo-hd-wallpaper

Книги достапни за читање: „Крштевање со љубов“, „Театарот како елитна и масовна култура“, „Страната на солзите“, „Скршеното копје на псевдонимот“, „ Овоплотен збор крштение со слово„, „Силата на сценската гласност-Мегаронот на гласовните таинства“, „Драми Деноносиии 2“, „Драми-Деноносии“, „Патека на светиот збор“, „ Друм за Македонија“, „ Еринии“,„ Од обред до театар„ , „Допрен од Бога-Како го запознав Исуса“, „Драми Деноносии 3“, „Така вели Господ“, „Чекорење со Бог“, „Театарски источник“

Enter your text here

ОВОПЛОТЕН ЗБОР
ОД ОБРЕД ДО ТЕАТАР

Enter your text here

КАКО ГО ЗАПОЗНАВ ХРИСТА
Драми - Деноносии 3
Така вели Господ
Така вели Господ
Театарски источник