Добродојдовте,

„Вистина, вистина ви велам: нема слуга поголем од својот господар, ниту пратеник поголем од оној што го пратил. Кога го знаете ова, блажени сте ако го извршувате, „ Јован, 13: 16-17

!

 

 

 

 

 

Почитувани пријатели, ова е мојата страница, на која можете да се запознаете со делата кои поминале низ мене благодарејќи на дарбите на Свети Дух и на Бога. Јас сум д-р. Тихомир Стојановски, редовен  проф на Факултетот за драмски умености во Скопје, по предметот Сценски Говор со техника на глас, го водам театарот , „Скрб и утеха“ и културен центар „Скрб и утеха-Тиха“, автор сум на книги, драми, сценарија за документарни филмови, режисер и актер во театарот. Наскоро  дел од снимените и печатените дела ќе бидат поставени на оваа страница.